SUNGURLU KAYMAKAMLIĞI

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ SÜRE)

1

3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Göre Yapılan Başvurular.

* Dilekçe,

* Kira kontratı,

* Tapu Belgesi.

15 Gün

2

Memurlar ve Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun.

(4483 Sayılı Kanunun Uygulanması Kararı)

* Dilekçe

30+15 Gün

3

Lokal (içkisiz/içkili)İzin Belgesi düzenlenmesi

* Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir :

* Lokal açılması konusunda alınmış yönetim kurulu kararının örneği

* Lokal olarak açılacak yerin tapu senedi örneği, kiralık ise kira kontratının örneği

* Ana gayrimenkulün tapu kayıtlarında mesken olarak görünen yerler için kat maliklerinin oy birliği ile aldıkları kararın örneği, mesken ve işyerinin birlikte yer aldığı binalarda mesken sahiplerinin tamamının onayı

* Ve işyeri sahiplerinin oy çokluğu ile aldıkları kararın örneği, iş hanlarında ise yönetim kurulu kararı örneği

* Yapı kullanma (iskan) izin belgesi, bu belgenin bulunmadığı durumlarda ise ilgili belediyeden alınacak söz konusu yerin lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge; bu alanlar dışındaki lokaller için Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerinden alınacak lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge

10 Gün

4

Tüketici Sorunları

Başvurusu

Matbu Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir.

* Fatura,

* Satış Fişi

* Garanti Belgesi,

* Sözleşme vb.

3 Ay

5

Ticari Amaçla İnternet

Toplu Kullanım

Sağlayıcı İzin Belgesi

Başvuru Belgeleri:

* Matbu Dilekçe

* İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı ya da Belediyeden onaylı bir örneği

* Vergi Levhası

* Ruhsat sahibinin / Sorumlu Müdürün nüfus cüzdan fotokopisi,

* Telekomünikasyon Kurumundan alınan sabit IP sözleşmesi,

* TİB onaylı filtre programı.

5 İş Günü

6

İnsan Hakları İhlalleri

Başvurusu

Dilekçe

15 Gün

7

Muhtaç Erbaş ve Er Ailelerinin ücretsiz tedavisinin sağlanması (Muhtaçlık Kararı)

* Form (muhtar onaylı)

* Askerlik Şubesinden asker olduğuna dair belge

* Nüfus Cüzdanı fotokopisi

7 Gün

8

'Apostille' tasdik şerhi

İdari nitelikteki belgelerin tasdikinde İlçemiz sınırları içerisinde bulunan resmi ve özel okullar, Üniversiteler, Sungurlu Nüfus Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgeler noter onaylı belgelerin imza tasdiki işlemi.

1 Saat

9

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı

Başvuru Dilekçesi ve varsa diğer belgeler

5 İş Günü

Başka kurumdan bilgi isteme halinde

5 İş Günü

10

Yurtdışı Bakım Belgesi

* Yurtdışı bakım belgesi formu

* Nüfus Kayıt örneği

* İnceleme formu (Malvarlığı araştırma formu)

Müracaat tarihinden itibaren

1 Gün

11

Muhtarlık Belgesi talebi.

Dilekçe

10 Dk.

12

Adli Sicil Kaydı

Kimlik

10 Dk.

13

Kaymakamlık Resmi İnternet Sitesinde İlan ve Duyuru Yapılması Talebi

* İlgili kurumun yazısı

* İlan Metni

1 Gün

14

BİMER Başvuruları

Başvuru Dilekçesi (Alo 150 hattı aranarak veya aşağıdaki internet adresi kullanılarak müracaatta bulunulur.

Başvuru İçin:

http:/195.140.196.201/bimerwebform/default.aspx adresinden ulaşılabilir)

15 Gün

15

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ile İlgili İşlemler

Dilekçe

5 İş Günü

Başka kurumdan bilgi isteme halinde

5 İş Günü

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri

İkinci Müracaat Yeri:

İsim :

Ahmet ÇAĞ

İsim :

Mitat GÖZEN

Unvan :

İlçe Yazı İşleri Müdürü

Unvan :

Kaymakam

Adres :

Sungurlu Kaymakamlığı

Adres :

Sungurlu Kaymakamlığı

Tel :

0364 3118001

Tel :

0364 311 80 01

Faks :

0 364 311 5527

Faks :

0 364 311 55 27

E-Posta :

ahmet.cag@icisleri.gov.tr

E-Posta :

mitat.gozen@icisleri.gov.tr