T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 
E - Devlet
Adres Kayıt

Adres Kayıt

Adres Kayıt
Adres Kayıt
Pasaport
Sürücü Belgesi
Ceza Sorgulama
Araç Sorgulama
Emniyet İhbar
Jandarma İhbar
Sahil Güvenlik İhbar
E - Dernek
BİMER
BİMER


Bulunduğunuz Yer: Kaymakamlık  >>   Bağlı Birimler  >>   İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü  >>   Kamu Hizmet Standardı

 İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ DESTEKLEME BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

T.C. ÇORUM VALİLİĞİ

SUNGURLU İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEKLEME BİRİMİ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

S. No

Konu

İstenen belgeler

Tebliğ Hükümleri

Süre

Konum

1

Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteklemesi Proğramı (2006/2010)

* Yapı ruhsatı ÇED raporu (gerek yoksa muafiyet belgesi)
* Üretim izni kapasite raporu
* Son Yılın faaliyet Belgesi
* Makinenin İnşaata yerleşmiş Ölçekli Krokisi
* Avam Proje yada uygulama projesi
* Mevzi İmar Planı (Mücavir alan dışındaysa)
* Proforma faturalar bütçe için ÇKS belgesi
* İnşaat yerinin sahiplik belgesi, tapu
* İdari Şartname ve Teknik Şartname
* "SGK Borcu Yoktur" ve "Vergi Borcu Yoktur" kaydı

30.10.2009 tarih ve 2009/47 sayılı

Tebliğ tarihinden itibaren 60 gün

Köy, ilçe, il

2

Tarımsal Amaçlı Kooperatifler (Tarımsal Kalkınma, Sulama)

* Dilekçe (Kooperatif kurma talebi)
* Kurucu üye listesi (En az 7 kişi)
* Kurucu üyelere ait yerleşim yeri adres bilgileri
* Kurucu üyelere ait ÇKS kayıtları
* Nüfus cüzdanı fotokopileri
* Anasözleşmenin son sayfasında yer alan geçici yönetim kurulu üyeleri arasında 3. derece dahil akraba olmadıklarına dair Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden alınacak belge
* Kurucu üyelerin ticaret odasına kayıtlı olmadıklarına dair belge
* Sulama tesisinin ait olduğu ilgili kuruluşça sulama tesislerinin kurulacak bir kooperatif tarafından işletilebileceği hususunun Tarım İl Müdürlüğü’ne yazılı olarak bildirilmesi, sulama tesisinin ait olduğu ilgili kuruluşun raporu ve 1/25.000 ölçekli topoğrafik haritası (sulama kooperatifleri için)

1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu (3476 sayılı kanunla yapılan değişiklikler dahil)

 

Köy halkı

3

Üretici Birlikleri

* Dilekçe ( Kurulması istenilen üretici birlik talebi
* Tüzük (gerçek kişiler tarafından bizzat, tüzel kişiler tarafından yetkili temsilcilerince imzalanmış)
* En az 16 kurucu üye
* Çiftçi belgesi (kurucu 16 üyeye ait)
* Birliğin toplam üretim kapasitesinin ürün bazında, Bakanlık tarafından yönetmelikle belirlenecek asgarî düzeyin altında olmaması gerekir.
*  Kurucu üyelere ait yerleşim yeri adres bilgileri)
* Kurucu üyelere ait ÇKS kayıtları
* Nüfus cüzdanı fotokopileri

5200 sayılı kanun

 

 

4

Islah Amaçlı Yetiştirici Birlikleri

* Dilekçe (Aynı tür, ırk veya hattan hayvanlarla çalışan anasözleşmede belirlenen üyelik şartlarına haiz yedi yetiştiricinin başvurusu)
* Tüzük

4631 sayılı hayvan ıslahı kanunu

 

 


Bu içerik toplam 11.676 kez gösterildi, Site toplam 937.001 kez gösterildi, sayfalarımızı şu an 27 kişi geziyor.Yörüklü Beldesi Arkeolojik Kazı Alanı

Haber ve Duyurular
 

e-posta :sungurlu@icisleri.gov.tr
Hükümet Konağı Sungurlu/Çorum 0364 311 80 01