T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 
E - Devlet
Adres Kayıt

Adres Kayıt

Adres Kayıt
Adres Kayıt
Pasaport
Sürücü Belgesi
Ceza Sorgulama
Araç Sorgulama
Emniyet İhbar
Jandarma İhbar
Sahil Güvenlik İhbar
E - Dernek
BİMER
BİMER


Bulunduğunuz Yer: Kaymakamlık  >>   Bağlı Birimler  >>   İlçe Emniyet Müdürlüğü  >>   Kamu Hizmet Standardı

 İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜMÜZDEN KAMU HİZMETLERİ STANDARDI ESASLARI
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

T.C.

SUNGURLU KAYMAKAMLIĞI

İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

S.N.

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN

TAMANLANMA

SÜRESİ (EN GEÇ)

1

Açık Hava Toplantısı,

Gösteri Yürüyüşü, Kapalı

Yer Toplantısı Bildirimi

 

 

1- Düzenleme Kurulunun imzalı dilekçesi

2- Nüfus Cüzdan Suretleri

3- İkametğah Belgeleri

4- Şahsi Beyan Belgeleri

5- Yönetim Kurulu Kararı (Tüzel Kişi adına yapılan müracaatlarda)

6- Afiş ve Pankartların imzalı örnekleri

7- Salon Tahsis Belgesi (Kapalı yerler İçin)

8- Çalışma ve Meslek Adresleri

 

 

 

24 Saat

 

 

 

 

2

2559 Sayılı Kanununun Ek-1. Maddesine Göre Konser, Şölen Şenlik vb. Etkinliklerin Bildirimi

1- Dilekçeler

2- Nüfus Cüzdanı Fotokopileri

3- İkametgah Belgeleri

24 Saat

3

 

5681 Sayılı Kanuna göre

matbaa açmak isteyenler

 

1- Mülki Amire hitaben dilekçe

2- Sahip veya Ortakların Düzenleyeceği Beyanname (Boş Form Emniyetten Alınacak)

3- Nüfus Cüzdan Sureti

4- İkametgah İlmühaberi

 

24 Saat

 

 

4

Tiyatro Etkinliklerinde

Yapılacak Bildirimlerde

 

1- Etkinliği organize eden kişilerin kimlik bilgileri

2- Oyuncuların İkametgah belgeleri

3- Oyun hakkında afiş, bilet örneği

24 Saat

5

Sivil Toplum Kuruluşları tarafından yapılan kongrelerde yapılacak bildirimlerde

1-  Müracaat dilekçesi

 

 

24 Saat

6

Siyasi Partilerin yapmış olduğu olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları

1- Mülki Amire hitaben dilekçe (7 gün önce)

2- Yönetim Kurulu Kararı

 

24 Saat

7

 

 

Siyasi Parti Kuruluş

İşlemleri

 

 

 

1- Dilekçeler (Atama tarihinden itibaren 15 gün içerisinde)

2- Atama Yazısı

3- Kuruluş Bildirimi Formu

4- Parti Tüzüğü

5- Atananlara Ait Nüfus Cüzdanı örneği

6- İkametgah Belgeleri

7- Adli Sicil Belgeleri (Siyasi Partilerden-EGM Hukuk Müş. 09.09.2009 tarihli görüş.)

24 Saat

8

 

 

 

 

İşçe ve Memur Sendikası

Kuruluş İşlemi

 

 

 

1- Dilekçe

2- Kuruculuk Belgesi

3- Çalışma Belgesi

4- Atama Yazısı

5- Yönetim Kurulu Listesi     (İçişleri Bakanlığının 10/10/2013 tarih ve 68303338-3555

6- İkametğah Belgeleri            sayılı  2013/47  nolu  genelgesi  ile  Sendikal işlemlerinin  

7- Adli Sicil Belgeleri              takibi  Kaymakamlık  bünyesinde  faaliyet gösteren 

8- Sendika Tüzüğü                   Dernekler Şefliği tarafından yerine getirilecektir.)

9- Nüfus Cüzdanı

 

 

 

 

24 Saat

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

Yeni Düzenlenen

Sürücü Belgesi

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Sertifikanın aslı

2- Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi

3- Diploma aslı veya öğrenim belgesi

4- Şoförler Odasından dosya (Dosya içindeki evraklar nüfus bilgilerine göre doldurulacaktır.)

5- Sağlık Raporu (aslı) (1 yıl geçerli)

6- Sabıka Kaydı (aslı) (1 yıl geçerli)

7- Kan grubu belgesi

8- Maliyeden harç makbuzu (Sürücü belgesi sınıfına göre)

9- Dört (4) adet fotoğraf

10- Sürücü belgesi kart ücreti (62.00 TL)

11- MTSK Müdürlüğüne Müracaat Formu (Onaylı Fotokopisi)

Notlar: 1- Sürücü sertifikaları, alındığı sürücü kursunun bulunduğu mahaldeki trafik tescil

kuruluşunca, kurs mahallinde tescil kuruluşu bulunmaması halinde ise, o yerleşim biriminin bağlı bulunduğu il ve ilçedeki trafik kuruluşunca sürücü belgesine dönüştürülür.

2- Sürücü Olur Sağlık Raporunun mutlaka sertifika alınan ilde faaliyet gösteren yetkili bir sağlık biriminden alınması gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

45 Dakika

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

Araçlarda Renk

Değişikliği

 

1. Boya değişikliği ile ilgili düzenlenen fatura

2. İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)

3. Dilekçe

4. TÜVTÜRK Muayene İstasyonu'nda renk tespiti yaptırılacak.

 

 

10 Dakika

 

11

 

 

 

Yabancı Sürücü 

Belgelerinin Ülkemiz

Sürücü Belgesine

Dönüştürülmesi

 

 

 

1- Sürücü Belgesinin noterden veya elçilikten tasdikli tercümesi

2- Şoförler Odasından dosya

3- Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi ( Yabancı uyruklular için ikametgah tezkeresi)

4- Dört (4) adet fotoğraf

5- Sabıka Kaydı (aslı) (1 yıl geçerli)

6- Sağlık Raporu (aslı) (Aile Sağlığı Merkezinden)

7- Kan grubu belgesi

8- Yabancı sürücü belgesi aslı (işlemden sonra iade edilmek üzere)

9- Maliyeden harç makbuzu (Sürücü belgesi sınıflarına göre ödenecektir.)

10- Sürücü belgesi kart ücreti (77,50 TL)

45 Dakika

12

 

Kayıp Sürücü Belgesinin

Yeniden Çıkartılması

 

 

1- Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğine hitaben yazılmış dilekçe.

2- Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi (2 adet)

3- Kaybolan sürücü belgesinde mevcut değil ise, kan grubu belgesi

4- Üç (3) adet fotoğraf

5- Sürücü belgesi kart ücreti (77,50 TL)

45 Dakika

13

 

 

 

Yıpranma veya Kimlik

değişikliğinden dolayı

sürücü belgesi değişimi

 

 

1. Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğine hitaben yazılmış dilekçe

2. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (2 Adet.)

3. Daha önceki belgesinde mevcut değil ise, kan grubu belgesi

4. Üç (3) adet fotoğraf

5. Eski Sürücü belgesi.

6. Kimlik değişikliği var ise değişikliği belirtir belge, (Evlenme cüzdanı  fotokopisi, mahkeme kararı

veya vukuatlı nüfus kayıt örneği

7.  Sürücü belgesi kart ücreti (77,50 TL)

20 Dakika

14

Yurtdışında ikamet eden 

ve Ülkemizden almış 

olduğu Sürücü Belgesini 

zayiinden ve yıpranmadan 

dolayı yenilemek isteyenler

1. Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğine hitaben yazılmış dilekçe.

2. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (2 Adet.)

3. Kaybolan sürücü belgesinde mevcut değil ise, kan grubu belgesi.

4. Üç (3) adet fotoğraf

5. Sürücü belgesi kart ücreti (77,50 TL)

45 Dakika

15

 

 

 

Yeni Kayıt (Faturalı)

Araçlardan İstenen

Belgeler

 

 

 

 

1. Fatura ve faturayı düzenleyen bayiinin yetki belgesi.

2. Uygunluk Belgesi Aslı

3. Zorunlu mali mesuliyet sigortası aslı ve fotokopisi

4. ÖTV ödeme belgesi aslı

5. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

6.Tescil ve Trafik belgesi ((Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)

7. Şoförler Odasından yeni kayıt dosyası

Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;

a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti,

b) İmza sirküleri ibraz edilecektir.

 

 

25 Dakika

 

 

16

 

Araçlar Üzerine Yazı Ve

Logo İşlenmesi

 

Araç işleticisinin ticari ad ve unvanı ile işletmeci kuruluşun tanıtımına yönelik reklam mahiyetindeki yazı ve resimleri, aracın yan karoseri üzerinde bulunabilir. 

Otobüs ve minibüslerin arkalarına sadece işleticinin ticari ad ve unvanı yazılabilir.

Aracın muayene istasyonundan tespiti yaptırılacaktır.

45 Dakika

17

 

 

 

 

Yeni Kayıt (Gümrük 

Trafik Şahadetnameli)

Araçlardan İstenilen

Belgeler

 

 

1. Gümrük Trafik Şahadetnamesi

2. Uygunluk Belgesi Aslı

3. Zorunlu mali mesuliyet sigortası aslı ve fotokopisi

4. ÖTV ödeme belgesi aslı

5. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

6.Tescil ve Trafik belgesi ((Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)

7. Şoförler Odasından yeni kayıt dosyası

Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;

a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti,

b) İmza sirküleri ibraz edilecektir.

45 Dakika

18

 

 

 

 

 

 

Nakil Olan Araçlarda

İstenen Belgeler

 

 

 

 

 

 

1. Noter Satış senedi

2. Vergi İlişik Kesme Belgesi

3. Şoförler Odasından Nakil Dosyası

4. Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Alıcı adına)

5. Araca ait eski Trafik Belgeleri ile plakalar

6. Nüfus cüzdanı aslı

7.Yeni Tescil Belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)

NOT: Noter satış senedi tarihiden itibaren 1 ay içerisinde tescil zorunluluğu bulunmaktadır.

1 Ay içerisinde tescil yapılmadığı takdirde aynı Plaka üzerinden alıcı adına tescil işlemi yapılır.

Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;

a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti,

b) İmza sirküleri ibraz edilecektir.

25 Dakika

19

 

 

 

 

 

 

Devir İşlemlerinde 

İstenilen Belgeler

 

 

 

 

1. Noter Satış senedi

2. Vergi İlişik Kesme Belgesi

3. Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Alıcı adına)

4. Araca ait eski Trafik Belgeleri

5 Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

6.Yeni Tescil Belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)

7. Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır.

8. Elden teslim-şahıs kendisi –vekili ise vekâletname (15 gün içerisinde geldiğinde şubeden elden teslim.16.günden sonra Sigortası alıcısı adına kayıtlı ise PTT aracılığı ile APS ile araç sahibinin ikametine gönderilir. Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten; elden teslim 16. günden sonra Sigortası alıcısı adına kayıtlı ise PTT aracılığı ile APS ile araç sahibinin ikametine gönderilir. Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten; sahibinin ikametine gönderilir. Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten

a)Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti,

b) İmza sirküleri ibraz edilecektir. Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;

a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti,

b) İmza sirküleri ibraz edilecektir 

 

 

 

 

 

 

45 Dakika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

Yabancı Uyruklu Kişiler

Adına Tescilli Araçların

Yurdumuzu Terk İşlemi

 

 

1. MA-MZ grubu plakalar ile diplomatlara ve NATO'ya tahsis edilen araçlara işlem yapılır.

2.Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)

3.Araca ait plakalar

4.Araca ait tescil ve trafik belgeleri

5.Dilekçe

6.Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi (NATO personeli ve diplomatlar hariç)

 

 

45 Dakika

 

 

 

21

 

 

Veraset İntikali Yoluyla

Yapılacak İşlemlerde

İstenen Belgeler 

Araçlardan İstenilen

Belgeler

 

1. Veraset İlamı (ilgili mahkemeden)

2. Veraset intikali yönünden borcu yoktur belgesi (ilgili vergi dairesinden)

3. Varislerin kendisi veya kanuni vekilleri müracaat edeceklerdir.     

4. Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Varis/Varisler adına)

5. Araca ait eski Tescil ve Trafik Belgeleri

6. Nüfus cüzdanı aslı

7. Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır.

8. 2 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)

45 Dakika

22

 

 

 

 

 

 

 

İcra Kanalı İle Satılan 

Araçların Tescil

İşlemleri

 

 

 

 

 

 

1. İcra Müdürlüğü, vergi dairesi gibi kuruluşlarca düzenlenen satış yazısının aslı 

2. Zorunlu mali mesuliyet sigortası aslı ve fotokopisi

3. Muayenesi süresi bitmiş ise muayenesi yaptırılacaktır

4.İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)

5.Vergi dairesi Müdürlüğünden Borcu Yoktur veya ilişik kesme yazısı

NOT: Tescilsiz araçların üç ay,  tescilli araçların bir ay içerisinde ilgili trafik kuruluşuna tescil edilme zorunluluğu vardır. Tescil işlemi yapılmadığı takdirde KYTK 20/1-e maddesine göre işlem yapılır. Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten; tescil edilme zorunluluğu vardır. Tescil işlemi yapılmadığı takdirde KYTK 20/1-e maddesine göre işlem yapılır. Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;

a)Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti, 

b)İmza sirküleri ibraz edilecektir. (Şube veya Bürosundan)

7. Şoförler Odasından yeni kayıt dosyası

NOT: Fatura kesim tarihiden itibaren 3 ay içerisinde tescil zorunluluğu bulunmaktadır.

Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;

a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti,

b) İmza sirküleri ibraz edilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Dakika

 

 

 

 

 

23

 

 

Ünvan Değişikliği

Ad, Soyad Değişikliği

 

 

1. Yeni tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)

2. İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)

3. Dilekçe

4. Kayıtlı olduğu nüfus idaresinden vukuatlı nüfus örneği

5. Mahkeme kararı veya evlenme cüzdanı (Şahıslar için)

6. Ticaret Sicil Kayıt Sureti ve imza sirküleri (Şirketler için)

 

 

45 Dakika

 

 

 

24

 

Tescil Belgesi Ve Trafik

Belgesi İle Plaka Zayii

 

 

1. Bir adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)

2. Dilekçe

3.Trafik Belgesi zayi olmuş ise TÜVTÜRK muayene istasyonundan  muayenesi yaptırılacaktır.

4.Zayi edilen belge ve plakaların yenisinin çıkartılabilmesi için, aracın kayıtlı  olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.

 

 

25 Dakika

 

 

25

 

 

 

Belge Yenileme

 (Yıpranma)

 

 

1. Yıpranan Tescil ve Trafik Belgelerinin yenisi alınacak (Trafik Tescil Şube  veya Bürosundan)

2. Bir adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)

3. Dilekçe,

4. Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır.

5. Yıpranan belge ve plakaların yenisinin çıkartılabilmesi için, aracın kayıtlı  olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.

25 Dakika

26

 

 

 

 

 

Yabancı Gerçek ve 

Tüzel Kişilerin 

Ülkemizden İkinci

El Araç Alımı

 

 

 

 

 

 

1- Yabancı gerçek veya tüzel kişilik adına tescilli bir aracın yurt dışına çıkarılmak istenmesi halinde;

a) Dilekçe

b) Vergi ilişiğinin kesildiğine dair ilişik kesme belgesi

c) Tescil ve Trafik belgeleri

d) Plakalar

Belge ve plakaları geri alınan araca yurt dışında da geçerli mali sorumluluk sigortası ibraz edilmesi kaydıyla (D)Geçici Trafik Belge ve Plakaları verilir.

2-Yabancı gerçek veya tüzel kişilere noterlerce satışı yapılan 2. el bir aracın yabancı gerçek veya tüzel kişiler tarafından Ülkemizde tescil ettirilmeden yut dışına çıkarılmak istenmesi halinde;

a) Dilekçe

b) Noter satış senedi

c) Tescil ve trafik belgeleri

d) Plakalar

e) İlişik kesme belgesi (vergi dairesinden)

f) Yurt dışında geçerli mali sorumluluk sigortası.

 

 

 

 

 

 

 

25 Dakika

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

Araçlarda LPG

Dönüşümü

 

 

 

 

 

 

1. Fatura

2. Montaj Tespit Raporu

3. İmalat Yeterlilik belgesi

4. Karayolu Uygunluk Belgesi

5. Karayolları Muayene İstasyonundan muayenesi yaptırılacak

6. Dilekçe

7. İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)

8. Eski tescil ve trafik belgeleri getirilecek

9. Aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edebilir.

NOT: Fatura tarihinden itibaren 1 ay içerisinde tescil zorunluluğu bulunmaktadır. Aksi taktirde KYTK madde 32’ye göre işlem yapılır.

Araç şirket adına ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;

a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti,

b) İmza sirküleri ibraz edilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

25 Dakika

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

Motor Veya

Şase Değişimi

 

 

 

 

 

1. Motor satış senedi, gümrük Şahadetnamesi veya fatura ile satın alınan  motor bloğunun

girişi ile ilgili son sahibi arasındaki satışa esas belgeler.

2. Garanti kapsamında değiştirilen motor bloğu için fatura ve bu motor bloğunun garanti

kapsamında değiştirildiğine dair firmanın yazısı.

3. Teknik belge-plan proje

4. İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)

5. Eski trafik tescil ve trafik belgeleri

6. TÜVTÜRK muayene istasyonunca tespit yaptırılır.

7. Şoförler Odasından yeni kayıt dosyası

NOT: Fatura kesim tarihiden itibaren 1 ay içerisinde tescil zorunluluğu bulunmaktadır.

Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;

a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti,

b) İmza sirküleri ibraz edilecektir.

 

 

 

 

 

 

25 Dakika

 

 

 

 

 

 

29

 

 

Ad Ve/Veya Soyadı Veya

Ticari Unvanlı Plaka 

Tescil İşlemleri

 

 

1. Araç faturalı ise, faturalı araçlar için uygulanan tescil işlemi uygulanır.

2. Araç tescilli ise dilekçe ile müracaat edilir.

3. Araç başka bir tescil kuruluşundan nakil geliyor ise, nakil araçlar için yapılan tescil işlemi uygulanır.

4. Ad, soyadı veya ticari unvanlı plakanın harcının ödendiğine dair makbuz.

5. Yıllık vergisi tescil tarihinden itibaren yıllık sürenin sona erdiği günden başlamak üzere (30) gün içinde plaka vergisini ödemeyenler hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

 

 

 

45 Dakika

 

 

 

30

 

 

Trafikten Çekme İşlemi

 

 

 

1.Yeni tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)

2. İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)

3. Dilekçe

4. Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi

5. Plakalar getirilecek

6. Eski tescil ve trafik belgeleri getirilecek.

20 Dakika

 

31

 

 

Çalınan Araçlar ile

İlgili İşlemler

 

 

1. Çalındığı tarihten itibaren 1 ay geçmiş olması şartıyla, araç sahibinin istemesi  halinde, savcılık veya mahalli zabıtadan alınan, çalınma olayına ait belgenin eklendiği dilekçe alınır ve trafik kuruluşunca tescil kaydı silinerek vergi dairesine bilgi verilir.

2. Araçla birlikte araca ait belgelerde çalınmış ise sahibine isteği halinde aracın kayıtlarına çalınmıştır şerhi konulduğuna dair yazı verilir.

 

 

45 Dakika

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

Hurdaya Ayırma İşlemi

 

 

 

 

 

 

1.Yeni tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)

2. İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)

3. Dilekçe

4. Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi

5. Plakalar getirilecek

6. Eski tescil ve trafik belgeleri getirilecek

7. Hurdaya ayrılan araçlar onarımla yenilenseler bile yeniden tescil edilemezler.

Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;

a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti,

b) İmza sirküleri ibraz edilecektir.

Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;

a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti,

b) İmza sirküleri ibraz edilecektir.

 

 

 

 

 

 

25 Dakika

 

 

 

 

 

 

33

Yabancı Uyruklu Kişiler 

Adına Araç Tescili

1.Araç tescil işlemleri sırasında Türk Vatandaşlarından istenilen belgeler yabancılardan da istenir.

2.Yabancı uyrukluların araçları MA-MZ grubu plakaya tescil edilir

25 Dakika

34

 

 

Çalıntı Araç Bulunduğu

Zaman Yapılacak

İşlemler

 

1. Karakoldan alınacak teslim tutanağı birlikte, Oto Hırsızlık Büro Amirliğinden  aracın bulunduğuna dair belge

2. Dilekçe

3. TÜVTÜRK Muayene istasyonundan Muayenesi yaptırılacaktır.

NOT: Tescilsiz araçların üç ay,  tescilli araçların bir ay içerisinde ilgili trafik kuruluşuna tescil edilme zorunluluğu vardır.

 

 

25 Dakika

 

 

 

35

 

 

 

Yeni kayıt (Gümrük Trafik Şahadetnameli) 

araçlardan istenilen belgeler

 

 

1- Gümrük Trafik Şahadetnamesi

2- Uygunluk Belgesi

3- Zorunlu Mali mesuliyet aslı

4- ÖTV Ödeme Belgesi aslı

5- Kimlik fotokopisi

6- Tescil ve Trafik Belgesi (Trafik Tescil Bürosundan)

7- Şoförler Odasından yeni kayıt dosyası

Not:  Şahadetname tarihinden itibaren 3 ay içerisinde tescil ettirme zorunluluğu bulunmaktadır. Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;

a) - Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti,

Öğleden önceki

müracaatlarda aynı

gün saat

17.00'ye kadar,

öğleden sonraki

müracaatlarda

ertesi gün

 

 

36

 

 

 

(B) Geçici

Trafik Belgesi

 

 

Tescili yapılmamış veya tescil ve trafik belgesi işlemleri tamamlanmamış araçlara verilir.

30 gün süre ile geçerlidir.

1. Dilekçe

2. Zorunlu mali mesuliyet sigortası

3. ÖTV ödeme belgesi aslı

4. Harç makbuzu

5. Aracın faturası-trafik şahadetnamesi-noter satış senedi

 

 

 

45 Dakika

 

 

 

37

 

 

(C) Geçici

Trafik Belgesi

 

 

Satıldığı veya bulunduğu yerden tescil edileceği ve bulundurulacağı veya onarımının yapılacağı yere kadar götürülecek araçlara verilir. En fazla 6 gün süre ile verilir. Bu araçlar belirtilen güzergâh dışına çıkamaz.

1. Dilekçe

2. Zorunlu mali mesuliyet sigortası

3. Aracın satın alındığı belge

4. Harç makbuzu

 

 

25 Dakika

 

 

 

38

 

 

 

 

 

 

 

Trafikten Men Edilen  

Araçların Ruhsat 

Sahipleri Haricindeki 

Sürücülere Teslimi

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Müracaatı Alan Trafik Birimlerince Yapılacak İşlemler:

1. Pol-Net araç projesinden sorgulama yapılarak, aracın bizzat başvuran veya noterden yetki verilen gerçek/tüzel kişiye ait olup olmadığı kontrol edilecek,

2. Müracaat sahibinin nüfuz cüzdanı veya sürücü belge fotokopisi, ayrıca tüzel kişilik adına kayıtlı araç ise imza sirküsü, resmi kurum/kuruluş aracı ise resmi yazı ve sivil toplum örgütü(dernek, vakıf vb.) ise yönetim kurulu kararı alınacak.

3. Trafik kuruluşumuzca müracaatı alan personelimiz tarafından muvafakatname düzenlenecek.

4. Düzenlenen muvafakatname bizzat müracaat eden kişi tarafından imzalanacak ve müracaatı alan personelimiz tarafından onaylanacak.

5. Muvafakatname bizzat müracaatı alan birimce öncelikle elektronik ortamda EBDYS veya faks ile trafikten men işleminin yapan trafik kuruluşumuza gönderilecektir.

B) Muvafakat nameyi alan Trafik Birimlerince Yapılacak İşlemler;

1. Muvafakatname faks ile gönderilmiş ise alan birim tarafından evrak üzerinde bulunan faks numarasını gönderen trafik kuruluşuna ait olup olmadığı teyit edilecek.

2. Muvafakat nameyi alan trafik kuruluşumuzca, trafikten men edilen aracın teslim edileceği kişiye ait nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi fotokopisi.

3. Muvafakat verilen kişinin Pol-Netten sürücü belge sorgulaması yapılarak sürücü belgesinin o aracı kullanmaya yetki verilip verilmediği ile geçerliliği kontrol edilecek ve herhangi bir olumsuzluk görülmemesi halinde araç teslim edilecek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Dakika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

 

 

 

 

100 Ceza Puanından 

Dolayı Geçici Olarak

 Geri Alınan Sürücü

 Belgelerinin

Teslim İşlemleri

 

 

 

A) 1. kez 2 Ay geri alınanlar.

1. Sürücü belgesi sahibi veya noterden alınmış vekaletname

2. Nüfus Cüzdanı

3. Trafik ve Çevre Bilgisi eğitimi gördüğüne dair sürücü Kurslarından aldığı belge

4. Sürücülerin sürücü belgelerini teslim alma aşamasında pol-net kayıtlarına göre, sürücü belgelerini geri almalarında herhangi bir sakınca bulunmaması.

B) 2.kez 4 Ay geri alınanlar.

1. Sürücü belgesi sahibi veya noterden alınmış vekâletname

2. Nüfus Cüzdanı

3. Psikoteknik değerlendirme ve Psikiyatri muayene Raporu

4. Sürücülerin sürücü belgelerini teslim alma aşamasında pol-net kayıtlarına göre, sürücü belgelerini geri almalarında herhangi bir sakınca bulunmaması 

 

 

 

 

45 Dakika

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

Alkollü İçki Alarak Araç

Kullanmaktan Dolayı  

Geçici Olarak Geri    

Alınan Sürücü

Belgelerinin

Teslim İşlemleri

 

 

 

 

 

A) 1. kez 6 ay geri alınanlar.

1. Sürücü belgesi sahibi veya noterden alınmış vekâletname

2. Nüfus cüzdanı

3. Sürücülerin sürücü belgelerini teslim alma aşamasında pol-net kayıtlarına göre sürücü belgelerini geri almalarında herhangi bir sakınca bulunmaması.

B) 2.kez 2 yıl geri alınanlar

1. Sürücü belgesi sahibi veya noterden alınmış vekâletname.

2. Nüfus Cüzdanı

3. Sürücü davranışlarını geliştirme eğitimi gördüğüne dair İl Sağlık Müdürlüğünden aldığı belge

4. Sürücülerin sürücü belgelerini teslim alma aşamasında pol-net kayıtlarına göre, sürücü belgelerini

C) 3. kez ve daha fazla (mahkeme kararına istinaden 05 yıl ve katları) geri alınanlar.

1. Sürücü belgesi sahibi veya noterden alınmış, vekâletname

2. Nüfus Cüzdanı.

3. Psikoteknik değerlendirme ve Psikiyatri muayene raporu

4. Sürücülerin sürücü belgelerini teslim alma aşamasında pol-net kayıtlarına göre, sürücü belgelerini geri almalarında herhangi bir sakınca bulunmaması 

 

 

 

 

 

 

 

25 Dakika

 

 

 

 

 

 

 

 

41

Şikâyet veya müracaat 

dilekçelerinin

cevaplandırılması

 

İstenilen belge yoktur.

 

 

30 Gün

 

42

 

 

 

 

Trafikten Men Edilen 

Araçların Teslim

İşlemleri

 

 

 

1.Trafikten men sebebi ile ilgili eksiklik giderilecek.(Haciz ve yakalama kaydı bulunan araçların yakalama kayıtlarının bağlı bulunduğu tescil kuruluşunca pol-net ortamından kaldırılması gerekmektedir.

2. Araç sahibinin kendisi veya araç sahibince verilecek Muvafakatname veya noterden alınmış vekâlet yazısı.

3. Nüfus Cüzdanı.

4.Aracı teslim alacak şoförün aracı kullanmaya yeterli sürücü belgesi olması, 20-1-e ve 34. maddelerin (noterden satışının bir aylık süreyi geçmesi ve aracın muayene süresinin geçmesi) birlikte ihlal edilmesi durumunda (yukarıdaki maddelere ek olarak).

5. Aracın Trafik Tescil Kuruluşundan trafikten çekme işlemi yapılacak.

6. “C” Sınıfı Geçici plaka alınacak.

7.Tescil belgesi ve geçici plakalarla birlikte müracaat edilecek.            

 

 

 

 

20 Dakika

 

 

 

 

 

43

Hız İhlalinden (Radar)

Dolayı Geçici Olarak

Geri Alınan Sürücü 

Belgelerinin Teslim

İşlemleri

1.Sürücü belgesi sahibi veya noterden alınmış vekâletname

2. Nüfus Cüzdanı

3.Psikoteknik değerlendirme ve Psikiyatri muayene Raporu

4. Sürücülerin sürücü belgelerini teslim alma aşamasında Pol-Net kayıtlarına göre, sürücü belgelerini geri almalarında herhangi bir sakınca bulunmaması 

 

 

15 Dakika

 

 

44

Trafik Kazası Tespit

Tutanağının Verilmesi

1. Araç sahibi veya kazaya karışan sürücü /Şoför

2. Nüfus Cüzdanı

5 Dakika

45

Trafikten Men Edilen

Aracın Trafiğe Çıkış İşl.

1. Araç sahibi veya kanuni vekili ( Nüfus Cüzdanı ile birlikte)

2. Araca ait ruhsat ( Araç sahibi tüzel kişi ise, Şirket yetkilisi ve imza sirküleri).

30 Dakika

 

46

 

Ticariden Gayri Ticariye

Veya Gayri Ticariden

Ticariye Çevirme

 

1. Yeni tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)

2. İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)

3. Dilekçe

4. Ticariye çevirmek için bağlı olduğu vergi dairesinden kayıt örneği

5. Gayri Ticariye çevirmek için bağlı olduğu vergi dairesinden kayıt örneği

6- Bağlı bulunduğu Belediye Başkanlığından Ticari Taşıt Tahsis Belgesi

 

 

45 Dakika

 

 

47

 

Yivsiz Tüfek 

Ruhsatnamesi

Verilmesi

 

1- Kaymakamlık Makamına Dilekçe

2- Doktor Raporu

3- Harç Makbuzu

4- Üç Adet Fotoğraf

5- Borcu Yoktur Belgesi.

 

 

1 iş günü

 

 

48

Ses ve gaz fişeği atabilen silahlara bildirim belgesi düzenlenmesi

1- Kaymakamlık Makamına Dilekçe

2- Ek (6) Formu

3- Fatura

Tüm evraklar

tamamlandıktan

sonra 1 iş günü

 

49

 

Silah Nakil Belgesi

 

1- Kaymakamlığa hitaben dilekçe (Nakle gideceği yer ve gün belirtilecek)

2- Ruhsat Fotokopisi

3- Nüfus Cüzdan fotokopisi

1 iş günü (Belge

 Çorum İline

 gidiş için verilir.)

50

  

Umuma Mahsus

Pasaport İşlemleri

 

 

1- Nüfus Cüzdanı aslı

2- İki adet biyometrik fotoğraf

3- Vergi Dairesine veya Bankaya yatırılan harç makbuzu

4- Vergi Dairesi veya bankaya yatırılan Pasaport Cüzdan bedeli makbuzu

5- 18 yaşından küçükler için muvakatname

3 iş günü (Pasaportlar PTT Kargo ile verilen adreste teslim edilmektedir.)

51

Hudut kapısı giriş -çıkış belgesi

Dilekçe ile talepleri üzerine giriş çıkış belgesi verilmektedir.

5 Dakika

52

Protokol Belgeleri

1- İsteklerini belirtir dilekçe

2- Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi

10 dakika

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri                :                                              İkinci Müracaat Yeri           :

İsim                        : Osman ERTAŞ                                    İsim                        : Mitat GÖZEN

Unvanı                    : İlçe Emniyet Müdürü                           Unvanı                    : Kaymakam   

Adresi                     : Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü      Adres                      : Sungurlu Kaymakamlığı

Telefon                   : 0 364 311 23 05                                   Telefon                   : 0364 311 80 01

Faks                        : 0 364 311 80 08                                   Faks                        : 0364 311 55 27

e-posta                    : osman.ertas@egm.gov.tr                     e-posta                   : sungurlu@içişleri.gov.tr
 

 
Bu içerik toplam 4.839 kez gösterildi, Site toplam 937.515 kez gösterildi, sayfalarımızı şu an 3 kişi geziyor.Yörüklü Beldesi Arkeolojik Kazı Alanı

Haber ve Duyurular
 

e-posta :sungurlu@icisleri.gov.tr
Hükümet Konağı Sungurlu/Çorum 0364 311 80 01